Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które z zaangażowaniem wsparły ideę reportażu i przyczynił się do powstania tej strony.

Dziękujemy również mieszkańcom osiedla, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i udostępnili nam rodzinne archiwa. Dzięki ich pomocy mogliśmy cyfrowo zarchiwizować część historii tego szczególnego miejsca – historycznego południowego śródmieścia Katowic.

Fundacja Dom Modernisty