Państwo Jekimenko mieszkają na Osiedlu od 1985 roku.

Pierwszym właścicielem budynku był Wilhelm Bobek, powstaniec śląski, późniejszy radca wojewódzki i prezes Towarzystwa Budowy Osiedli – Spółdzielni Zarejestrowanej z o. o. w Katowicach.

Mówi Maria Jekimenko

1985

Dobudówka

Historia willi

Tu jest twierdza