Duch tego miejsca starają się utrzymać mieszkańcy, którzy od pokoleń pielęgnują tutejsze obyczaje i chętnie dzielą się historią osiedla. Dziś wciąż można tu odpocząć od miejskiego zgiełku i hałasu, pomimo że znajdujemy się praktycznie w centrum miasta. Takie wartości przyświecały właśnie budowniczym osiedla. Być może dlatego kolejne pokolenia pierwszych właścicieli domów zamieszkują je do dziś. Poznajmy historie kilku z nich.